Иновативни заедно

Щастливи сме да ви информираме, че Български мебелен клъстер сключи договор с Министерството на икономиката за изпълнение на проект „Иновативни заедно“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, с което ще се насърчи иновационната дейност не само на сдружението, но и на всички негови членове, като се изгради обща клъстерна инфраструктура и се стимулира обмена на познания и опит.

Повече информация в прикачения документ

Close
Tou&Privacy