Сдружение Български мебелен клъстер обявява процедура за избор на изпълнител за oсигуряване на участие в три международни изложения на представители на СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ МЕБЕЛЕН КЛЪСТЕР и на организации – членове на клъстера

Сдружение Български мебелен клъстер обявява процедурa за избор на изпълнител за осигуряване на участие в три международни изложения на представители на СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ МЕБЕЛЕН КЛЪСТЕР и на организации – членове на клъстера, както следва:

– HiDesign, 22-24 Sept 2021, Madrid, Spain – двама представители;
– Hotec, 26-29 October 2021, Algavre, Portugal – трима представители;
– Hotel UK Forum, February 2022, Manchester UK – двама представители.

Краен срок за подаване на офертите: 12.08.2021 г.

Документация:

Публична покана

Изисквания към офертите

Образец на оферта

Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160

Проект на договор

Close
Tou&Privacy