СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ №2

Във връзка с изпълнението на проект “Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube”, акроним на проекта Foresda, референтен номер DTP 1-383-1.1 oт -01.01.2017 по програмата за транснационално сътрудничество “Дунав 2014-2020”, ви уведомяваме за набиране на ценови предложения с предмет на процедурата:

Разработване на интернет кампания за популяризиране в интернет и социални мрежи.

Срокза подаване на ценовите предложения: 30.09.2017 г., 17:00 часа.

Close
Tou&Privacy