СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Във връзка с изпълнението на проект „Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region“, акроним на проекта Foresda, референтен номер DTP 1-383-1.1 от 01.01.2017 по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, ви уведомяваме за набиране на ценови предложения с предмет на процедурата:

Изработка  трансформиращо се дървено детско колело от естествени материали като мостра на реманифакчъринг процеси по Пакет 4  по проект „Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region“ в България.

Срок за подаване на ценовите предложения: 30.09.2017 г. – 17:00 ч.

Close
Tou&Privacy